مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۲۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
رب‍ر، آرت‍ور اس‌.
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1    خطا در بازيابي اطلاعات 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روان شناسی (توصیفی )
ربر، آرتور اس . ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۴۴۰۶,نمابر ناشر ; ۶۶۹۵۵۱۲۴,آدرس ناشر :انقلاب - خیابان شهدای زاندارمری - شماره ۴۱ رشد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭ر۲۳‌ف۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک