مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍س‍ن‍ر، ری‍چ‍ارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- خ‍ودک‍اری‌
 
پدیدآور:
ک‍س‍ن‍ر، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای ریزکامپیوتر در کتابخانه ها
کسنر، ریچارد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭آ۵‌ک۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک