مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ق‍رارداده‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط عمومی پیمان
کشاورز، بهمن ، ۱۳۲۳- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ک۵آ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی :مشتمل بر لغات و اصطلاحات قضائی و سیاسی و اصطلاحات اصلی علم اقتصاد
کشاورز، بهمن ، ۱۳۲۳- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ف۲‌ک۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک