مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ن‍ف‍چ‍ی‍ان‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ف‍ات‌ رذی‍ل‍ه‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍چ‍ی‍ان‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۷-
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انسان ها و نقص های پنهان
کنفچیان ، حجت الله ، ۱۳۴۷- ؛  تهران سیمین   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۰‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۸۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عصر پیدایش مواد مخدر و جنبه های بیماری آن
کنفچیان ، حجت الله ، ۱۳۴۷- ؛  تهران سیمین   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۹‌ع۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سلاح بی صدا مرگ خاموش
کنفچیان ، حجت الله ، ۱۳۴۷- ؛  تهران سیمین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۹‌س۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک