مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍وروی‍چ‌، ژرژ، ۱۸۹۴- ۱۹۶۵ . وی‍راس‍ت‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍وروی‍چ‌، ژرژ، ۱۸۹۴- ۱۹۶۵ . وی‍راس‍ت‍ار
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائل روانشناسی جمعی و روان شناسی اجتماعی
گورویچ ، ژرژ، ۱۸۹۴- ۱۹۶۵ . ویراستار ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌گ۹‌م۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک