مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ی‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
گ‍ی‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌ynohtnA ,sneddiG
 
ناشر:
س‍ع‍اد
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی
گیدنز، آنتونی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌گ۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجدد و تشخص : جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
گیدنز، آنتونی ynohtnA ,sneddiG ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌گ۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسائل محوری در نظریه اجتماعی
گیدنز، آنتونی ؛  تهران سعاد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‌گ ۹‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک