کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زرگ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌
 
پدیدآور:
زرگ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان داروئی
زرگری ، علی ، ۱۲۹۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭ز۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک