کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ش‍م‌
خ‍ش‍م‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
خ‍ش‍م‌--روان‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اول‍ی‍ای‍ی‌، آزاده‌
ج‍لال‍ی‌، ف‍رزاد
س‍ه‍راب‍ی‌، ف‍رام‍رز
ق‍ن‍ب‍ری‌، ام‍ی‍ر،۱۳۵۷-
لارس‍ن‌، ارن‍ی‌
م‍وت‍اب‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌، ۱۳۴۴-
پ‍ات‍ر - اف‍رون‌، رون‍ال‍د
 
ناشر:
ارت‍ق‍ای‌ س‍لام‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
زه‍ره‌ ون‍د
س‍ی‍ده‌ ف‍اطم‍ه‌ ه‍اش‍م‍ی‌
طل‍وع‌ دان‍ش‌
م‍ه‍رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ راه‌ب‍ی‍ن‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر خشم
پاتر - افرون ، رونالد ؛  تهران موسسه فرهنگی راه بین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵‌پ۲۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از خشم تا بخشش
لارسن ، ارنی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه کنترل خشم را به فرزندتان بیاموزید؟
اولیایی ، آزاده ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۷۰۶۹۹۹ ارتقای سلامت ایرانیان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵،/‌خ۵،‌ف‍لا۸۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های کنترل خشم " ویژه ی دانش آموزان "
موتابی ، فرشته ، ۱۳۴۴- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵،‌م۸۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خشم :چگونه خشم یا عصبانیت خود را مدیریت کنیم ؟
قنبری ، امیر،۱۳۵۷- ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵،‌ق۸۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت کنترل خشم برای جوانان با هدف پیشگیری از سوء مصرف مواد به انضمام گروه درمانی
سهرابی ، فرامرز ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌س۹‌خ۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خشمت را قورت بده :!کتاب کار برای مدیریت خشم
جلالی ، فرزاد ؛  مشهد سیده فاطمه هاشمی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵‌ج۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک