کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ک‍اری‍ا، چ‍زاره‌، ۱۷۳۸ - ۱۷۹۴ م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ث‍واب‌ و ع‍ق‍اب‌
 
پدیدآور:
ب‍ک‍اری‍ا، چ‍زاره‌، ۱۷۳۸ - ۱۷۹۴ م‌
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رساله جرایم و مجازاتها
بکاریا، چزاره ، ۱۷۳۸ - ۱۷۹۴ م ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۶۶۱‬,‭‌ب۸ر۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک