کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍م‍ص‍ری‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ق‍م‍ص‍ری‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
 
ناشر:
ام‍ی‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عملیات استانچ :مجموعه مقالات دفاع مقدس
قمصریان ، مهدی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران امیری   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۰۱‬,‭‌ق۸‌ع۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک