کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌ .پ‌ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍وش‌ب‍ی‍ن‍ی‌
خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌ .پ‌ی‌
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌ .پ‍ی‌
م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌ .پ‌ی‌.
 
ناشر:
دان‍ژه‌
رش‍د
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نابهنجاری
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
سلیگمن ، مارتین ای .پ ی ؛  تهران کتاب ارجمند , :ارجمند , :نسل فردا   ، ۱۳۸۹ , ,
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۷۷آ ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خوش بینی آموخته شده
مارتین ای .پ ی . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۴۷۷‬,‭‌س۸‌خ ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شادمانی درونی :روانشناسی مثبت گرادر خدمت خشنودی پایدار...
سلیگمن ، مارتین ای .پی ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵،/‌خ۹،‌س۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک