کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
۱ .روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌.
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌ زاده‌، رم‍ض‍ان‌
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌،۱۳۲۱-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی ( مبانی نظری آزمونهای روانی )
گنجی ، حمزه ،۱۳۲۱- ؛  تهران موسسه نشر ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم رفتاری
حسن زاده ، رمضان ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ح۵۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نابهنجاری
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک