کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : :ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
گ‍اس‍وپ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
:ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اعتیاد ، زیستن با سوء مصرف مواد مخدر
گاسوپ ، مایکل ؛  تهران bتلفن ناشر : ۴۴۲۱۹۲۲۰-۴۴۲۳۱۹۰۴,نمابر ناشر ; ۴۴۲۳۱۹۰۶,آدرس ناشر :خ ستارخان ، خسرو شمالی کوچه حاجی آقا زاده پلاک ۱۹ :جامعه پژوهان سینا، انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۲۹‬,‭‌گ۲‌ج۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک