کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : : ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ح‍دی‍ث‌ ک‍وث‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ک‍ن‍س‍ول‍ی‌
پ‍ل‍ی‍س‌ دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍ادت‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
: ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ح‍دی‍ث‌ ک‍وث‍ر
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ح‍دی‍ث‌ ک‍وث‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با پلیس دیپلماتیک
نجفی ، علیرضا ؛  تهران bتلفن ناشر :, 10033912نمابر ناشر ;, 41008788آدرس ناشر :تهران - میدان ونک - نبش سیول - تعاونی همت : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، مرکز چاپ و نشر حدیث کوثر   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۴۴۸‬,‭‌ن۳آ۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی
سعادت ، علی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۱۹۳۳۰۰۱,نمابر ناشر ; ۸۸۷۸۰۰۱۴,آدرس ناشر :آدرس : تهران . میدان ونک . خ آرارات . تعاونی همت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، مرکز چاپ و نشر حدیث کوثر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۴۰۵‬,‭‌س۷‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک