کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۵۹]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
س‍وخ‍ت‌ وس‍از
س‍ی‍گ‍ار
م‍وادم‍خ‍در
پ‍وش‍اک‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ت‍اج‍ی‌، ال‍ه‍ه‌
ح‍داد ع‍ادل‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
س‍اک‍ت‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌ ف‍ردخ‍ن‍دان‍ی‌، زه‍ره‌
پ‍ورص‍ادق‌، م‍ه‍دی‌
گ‍ن‍اب‍ادی‌ ن‍ورع‍ل‍ی‍ش‍اه‌، م‍لاع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا اع‍ت‍ی‍اد
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر عوامل اجتمائی ، اقتصادی ، خانوادگی و بعضی ویژگیهای شخصیتی روی اعتیاد نوجوانان و جوانان
علیزاده فردخندانی ، زهره ؛  تهران ۱۳۵۹
شماره راهنما: ۶۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تهیه اسید استیک واستامید ازالکل اتیلیک ،کارخانه رسوبات اصفهان
تاجی ، الهه ؛  اصفهان ۱۳۵۹
شماره راهنما: ۱۴۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب ذوالفقار در حرمت کشیدن تریاک
گنابادی نورعلیشاه ، ملاعلی ؛  [۱۳۵۹]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌گ۸ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
سیگار یا سلامتی ؟ انتخاب با شماست
پورصادق ، مهدی ؛  مشهد ۱۳۵۹-۶۰
شماره راهنما: ۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی
حداد عادل ، غلامعلی ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۵۲۱‬,‭‌ح۴‌ف۴‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
درآمدی بر اعتیاد از دیدگاه واژه شناسی و جرم شناسی
ساکت ، محمدحسین ؛  مشهد جمعیت اسلامی مبارزه با اعتیاد   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ۲۴۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک