کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آت‍ش‍ی‍ن‌، ش‍ع‍ل‍ه‌، ۱۳۵۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ل‍وغ‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
آت‍ش‍ی‍ن‌، ش‍ع‍ل‍ه‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
اوح‍دی‌
گ‍وه‍ر م‍ن‍ظوم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ما، اعتیاد، جامعه
آتشین ، شعله ، ۱۳۵۴- ؛  تهران گوهر منظوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دانستنی های بلوغ (دوران شکوفایی دختران نوجوان )
آتشین ، شعله ، ۱۳۵۴- ؛  تهران اوحدی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۸۴/۴‬,‭آ۲د۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک