کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زائ‍ی‌ -- ای‍ران‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍ری‍م‍زاده‌ ن‍گ‍اری‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
اش‍راق‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی کیفری
آخوندی ، محمود ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭آ۳آ۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
علل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد مواد مخدر در استان کرمان
کریمزاده نگاری ، غلامحسین ؛  نراق ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۲۱۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی کیفری :اندیشه ها
آخوندی ، محمود ؛  قم اشراق   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭آ۳آ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک