کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
thinking styles
 
پدیدآور:
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ خ‍واه‌ ، طی‍ب‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی گرایش به مصرف مواد در معتادان بر اساس سبک های دلبستگی و سبک های تفکر مادران آنها
حقیقت خواه ، طیبه ؛  آزاد اسلامی ، واحد استان مرکزی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۸۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک