کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د پ‍ردی‍س‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ گ‍رگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
ب‍ی‌ ب‍اک‌، س‍ع‍ی‍ده‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
علل تأثیرگذار( روانی ، اجتماعی )بر افزایش میزان اعتیاد به مواد مخدر صنعتی ( شیشه ، کراک ، اکستاسی )در بین نوجوانان شهرستان گرگان و راهکارهای پیشگیری از آن
بی باک ، سعیده ؛  آزاد اسلامی واحد پردیس علوم و تحقیقات گرگان ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک