کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : آزاد اس‍لام‍ی‌-واح‍د آم‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
drug abuse
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‍ی‍اری‌، رض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر میزان عود اعتیاد
ملکیاری ، رضا ؛  آزاد اسلامی -واحد آمل ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۷۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک