کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : آزاد -واح‍د ب‍اب‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
differation association
identity status
juvenile
ای‍س‍ت‌ ب‍ازرس‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
آذری‌،آرم‍ان‌
ب‍اق‍ری‌، اک‍رم‌
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌ س‍ی‍اه‍ک‍لای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ات‍ک‍ه‌
ص‍ف‍ات‍ی‍ان‌ ح‍م‍زه‌ ک‍لای‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
م‍ه‍دوی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ن‍ق‍وی‍ان‌، س‍م‍ی‍ه‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌،گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ف‍ن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ گ‍روه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فقهی و حقوقی آسیب شناسی اعتیاد
صفاتیان حمزه کلایی ، حسینعلی ؛  آزاد اسلامی - واحد بابل ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۸۰۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه طرحواره های ناسازگاراولیه مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد و افراد عادی
آذری ،آرمان ؛  آزاد اسلامی -واحد بابل علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۱۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل گرایش به مصرف مواد( مخدر )درمیان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
نقویان ، سمیه ؛  آزاد -واحد بابل علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۹۰۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین کیفیت دلبستگی والدینی و گرایش به اعتیاد به مواد مخدر در بین نوجوانان ( مطالعه مردی نوجوانان دختر و پسر دبیرستان های دولتی شهر ساری
باقری ، اکرم ؛  آزاد- واحد بابل علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۶۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جامعه شناختی موانع مشارکت اجتماعی در حوزه مبارزه با مواد مخد( مطالعه موردی مردان و زنان 52 تا 54 ساله شهر ساری )
مهدوی ، جلیل ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل علوم انسانی ،گروه علوم اجتماعی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۳۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگی های قرنیه چشم افراد معتاد جهت دستیابی به روش جدیدی برای تشخیص اعتیاد با کمک روش های فازی مورد مطالعه مرکز ماده ۱۶ معتادین استان مازندران
حسین زاده سیاهکلایی ، محمد ؛  آزاد اسلامی واحد بابل فنی مهندسی گروه کامپیوتر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد به مواد مخدر( مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر)
صادقی ، عاتکه ؛  آزاد اسلامی واحد بابل علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۴۸۷پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک