کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آق‍ای‍ان‍س‌ ج‍واد، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ل‍ق‍ی‍ن‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ان‍س‌ ج‍واد، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ح‍م‍د آق‍ای‍ان‍س‌ ج‍واد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نفوذ( چگونه میتوان در مردم نفوذ کرد ).آنها را به خود علاقمند ساخت و باور و رفتارشان را تغییر داد
آقایانس جواد، محمد ؛  محمد آقایانس جواد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۵۶‬,‭‌ت۸آ۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک