کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آق‍ای‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۳۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۳۱-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی بهمن انگلیسی - فارسی براساس [yranoitcid wal s'kcalBبلکس لو دیکشنری :]شامل ۳۰ هزار واژه و مدخل انگلیسی - فارسی
آقایی ، بهمن ، ۱۳۳۱- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ف۲آ۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک