کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آق‍ا ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اه‍م‍ال‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
آق‍ا ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اهمال کاری :بررسی علل و راه کارهای درمان
آقا تهرانی ، مرتضی ، ۱۳۲۶- ؛  قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره )، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭آ۹، ‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک