کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- اخ‍ت‍لالات‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- اخ‍ت‍لالات‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
والاس‌، ج‍رال‍د، ۱۹۴۰-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ناتوانیهای یادگیری مفاهیم و ویژگیها
والاس ، جرالد، ۱۹۴۰- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۴۷۰۵‬,‭و۲‌ن۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک