کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍زدی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۴۳-
ب‍ان‍دورا، آل‍ب‍رت‌، ۱۹۲۵-
س‍ان‍ت‍راک‌، ج‍ان‌ دب‍ی‍ل‍و
م‍ع‍ن‍ی‍ان‌، داود، ۱۳۵۳-
ه‍رگ‍ن‍ه‍ان‌، ۱۹۳۴-
 
ناشر:
راه‍گ‍ش‍ا
رس‍ا
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
ن‍ش‍ر دوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه یادگیری اجتماعی
باندورا، آلبرت ، ۱۹۲۵- ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۸۴‬,‭‌ب۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
هرگنهان ، ۱۹۳۴- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‍ه۴‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تربیتی
سانتراک ، جان دبیلو ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۲۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تربیتی
معنیان ، داود، ۱۳۵۳- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۵۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به عوامل موثر فردی و اجتماعی در یادگیری و انگیزش یادگیری
ایزدی ، مهشید، ۱۳۴۳- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک