کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اب‍ج‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍س‍ع‍ودdusaM .ihguhgoH
ق‍رائ‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، ام‍ان‌ ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
اب‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و روان درمانی کودکان مشکل دار( راهنمای عمل برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روانپزشکان )
حقوقی ، مسعودdusaM .ihguhgoH ؛  تهران ابجد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ح۷‌م۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انسان شناسی فرهنگی ( مردم شناسی فرهنگی )
قرائی مقدم ، امان الله ؛  تهران ابجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۳۱۶‬,‭‌ق۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک