کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ب‍ش‍ک‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ب‍ش‍ک‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
 
ناشر:
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سفر امید :آموزش خانوده های معتادین
ابراهیمی بشکانی ، علی اکبر، ۱۳۳۷- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک