کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍ه‍ری‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍ه‍ری‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۲-
 
ناشر:
پ‍ش‍وت‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی :زمینه های بروز و راهکارهای پیشگیری و مقابله
ابهری ، مجید، ۱۳۳۲- ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۸۵/۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ع۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک