کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍وال‍م‍ع‍ال‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
stimulus substances
ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌
 
پدیدآور:
اب‍وال‍م‍ع‍ال‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
ع‍ام‍ل‍ی‌، طی‍ب‍ه‌
ک‍ارل‍س‍ون‌، ک‍ارن‌،- ۱۹۵۴
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
س‍اوالان‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی زنان
کارلسون ، کارن ،- ۱۹۵۴ ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۱/۴‬,‭‌ک۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جرم شناسی و بزهکاری :با تاکید بر شناخت اجتماعی
ابوالمعالی ، خدیجه ؛  تهران ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه حل تعارض و کیفیت زندگی در افراد وابسته به تریاک با افراد وابسته به مواد محرک
عاملی ، طیبه ؛  آزاد- واحد رودهن
شماره راهنما: ۹۹۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرخاشگری :ماهیت ، علل و پیش گیری با ضمیمه ماهیت و پیش گیری از پرخاشگری از دیدگاه اسلام
ابوالمعالی ، خدیجه ؛  تهران bتلفن ناشر :04028988 ،آدرس ناشر :تهران O بلوار کشاورز - نبش 61 آذر شماره 292 کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵،/‌پ۴،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک