کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ی‍ل‍گ‍ارد، ارن‍س‍ت‌ روپ‍ی‍ک‍وت‌، teuqeipoR tsenrE ,dragliH.زم‍ی‍ن‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د: ش‍ه‍رآب‌
رش‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به روان شناسی
اتکینسون ، ریتا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲د۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی
اتکینسون ، ریتا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲ز۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه زمینه روانشناسی هیلگارد :به ضمیمه برنامه تسلط واحدی
تهران ارجمند: شهرآب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‍ه۹ز۸۲۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی هیلگارد
تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ه۹ز۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک