کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اح‍م‍دی‌ س‍رت‍خ‍ت‍ی‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌ س‍رت‍خ‍ت‍ی‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دارودرمانی در روان پزشکی
احمدی سرتختی ، امیرمسعود ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۱۵‬,‭‌ف‍لا۳د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک