کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اخ‍ت‍ری‌، ف‍رزاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
opioid addict and addict stimulats
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍ری‌، ف‍رزاد
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (اردب‍ی‍ل‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سطح پرخاشگری ، گرایش به خودکشی و نشانگان اختلالات روانی در معتادان به مواد مخدر، محرک و جامعه بهنجار
اختری ، فرزاد ؛  آزاد- واحد اردبیل ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۸۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تاثیر متقابل آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد با سایر مولفه ها( مانند بیکاری ، فقر، طلاق ، سرقت و دزدی ، گرایش به خودکشی ، انحرافات جنسی ، گدایی ، ایدز، پرخاشگری )در جامعه ( اردبیل )
اختری ، فرزاد ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (اردبیل )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۸۳۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک