کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
ح‍ج‍ازی‌ ن‍س‍ب‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍ارک‍ووی‍ت‍س‌، ه‍ال‌، ۱۹۵۵ - م‌
وی‍گ‌، ه‍ی‍ث‍ر ب‍ارن‍ت‌
 
ناشر:
ف‍ره‍وش‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماری ها و اختلال های شخصیت
مارکوویتس ، هال ، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۴‬,‭‌م۲‌ب۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت
ویگ ، هیثر بارنت ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۵‬,‭و۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اختلالات شناختی و شخصیتی
حجازی نسب ، فاطمه ؛  تهران فرهوش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۴‬,‭‌ح۳‌ب۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک