کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اداره‌ ک‍ل‌ زن‍دان‍ه‍ای‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍وزس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
ص‍رام‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ زن‍دان‍ه‍ای‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کندوکاوی پیرامون معضل موادمخدر وراههای پیشگیری از اعتیاد
صرامی ، رضا ؛  خوزستان اداره کل زندانهای خوزستان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۱۷۳گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک