کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اداره‌ ک‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
 
پدیدآور:
ص‍رام‍ی‌ ، رض‍ا
م‍ن‍ص‍وری‌، م‍ه‍ران‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
موادمخدر از دیدگاه فقهای شیعه
صرامی ، رضا ؛  تهران اداره کل مطالعات و پژوهشهای ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ص۴‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
علل گرایش معتادان خودمعرف به موادمخدر و علل تمایل آنها به ترک اعتیاد در استان کرمان
منصوری ، مهران ؛  [کرمان ] ریاست جمهوری ، اداره کل مطالعات و پژوهشهای ستاد مبارزه با موادمخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۴۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک