کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادراک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادراک‌
 
پدیدآور:
ورن‍ون‌، م‍گ‍دال‍ن‌ دوروت‍ه‌آ، ۱۹۰۱-
 
ناشر:
م‍ش‍ع‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی احساس و ادراک
ورنون ، مگدالن دوروته آ، ۱۹۰۱- ؛  اصفهان مشعل   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭و۴ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک