کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ادی‍ب‍ی‌، ف‍روزن‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
ادی‍ب‍ی‌، ف‍روزن‍ده‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍م‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای زندگی :روشی موثر برای پیشگیری از مصرف سیگار
ادیبی ، فروزنده ؛  تهران انتشارات عمران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۳۶آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک