کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ازک‍م‍پ‌، اس‍ت‍ی‍وارت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ازک‍م‍پ‌، اس‍ت‍ی‍وارت‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی کاربردی
ازکمپ ، استیوارت ؛  مشهد انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک