کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍لام‌ -- آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌-۱۹۹۱-
اس‍لام‌ -- آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ن‍ک‍ه‌، پ‍ی‍ت‍ر
ک‍ب‍ری‍ای‍ی‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ای‍ران‌ و اوراس‍ی‍ا، ای‍راس‌ (م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ای‍ران‌ و اوراس‍ی‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روند اسلام گرایی در کشورهای آسیای مرکزی ( پیامدها و چالش ها برای ج .ا .ایران )
کبریایی زاده ، علی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی معاونت امور بین الملل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۵/۶‬,‭‌ک۲۲ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیای مرکزی :دو دهه پس از استقلال
لینکه ، پیتر ؛  تهران موسسه مطالعات ایران و اوراسیا، ایراس (موسسه مطالعات ایران و اوراسیا)   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DK‬,‭۸۵۹/۵۶‬,‭‌ل۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک