کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ی‍ن‌ ال‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ی‍ن‌ ال‍ن‌
 
ناشر:
دن‍ی‍ای‌ درون‌
روی‍ان‌ پ‍ژوه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کرافت :نقش خانواده ها در درمان سوء مصرف مواد
اسمیت ، جین الن ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۶۳۶۶-۶۶۴۸۶۳۷۳،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - ساختمان امیر کبیر - ط دوم رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۶،‌ک۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انگیزه آفرینی در سوء مصرف کنندگان مواد برای ورود به درمان ( کار با اعضای خانواده )
اسمیت ، جین الن ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۶‌ک۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک