کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اش‍ن‍ای‍در، پ‍ی‍ر ب‍رن‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ روان‌ت‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اش‍ن‍ای‍در، پ‍ی‍ر ب‍رن‍ار
 
ناشر:
س‍خ‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پزشکی
اشنایدر، پیر برنار ؛  تهران سخن   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک