کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اص‍غ‍ری‌، ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۴- ۱۳۶۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
 
پدیدآور:
اص‍غ‍ری‌، ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۴- ۱۳۶۳
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات
اصغری ، شکرالله ، ۱۳۱۴- ۱۳۶۳ ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‌س۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک