کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اطاری‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
اطاری‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۶-
ک‍لای‍ن‍م‍ن‌ ، ل‍وئ‍ل‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍درم‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :پیش گیری و ترک
اطاری ، مریم ، ۱۳۴۶- ؛  [تهران ] کتابدرمانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین ترک سیگار
کلاینمن ، لوئل ؛  تهران کتابدرمانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ک ۸ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک