کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ دوگ‍ان‍ه‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
 
پدیدآور:
ال‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ص‍ال‍ح‌پ‍ور، ش‍ه‍اب‌
ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۳۹-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ی‍روزه‌ای‌
ع‍ی‍وق‍ی‌
ف‍ردان‍ش‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیص و درمان بدون بستری معتادان
صالح پور، شهاب ؛  تهران فردانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۱۳ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان اعتیاد
نقیبی ، خسرو، ۱۳۳۹- ؛  اصفهان فرهنگ مردم : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۷‌ت۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد" نگرشی جامع و علمی اصول تشخیص و درمان "
الوندی ، محمدجواد ؛  تهران عیوقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد، اختلالات روانی توام و درمان
حق شناس ، مرتضی ؛  مشهد bتلفن ناشر : ۰۵۱۱۷۲۶۱۹۱۷-۰۹۱۵۳۱۴۷۴۷۹،آدرس ناشر :مشهد - بلوار قاضی طباطبایی - 7/4 پ 51 انتشارات فیروزه ای   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۶۸‬,‭‌ح۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک