کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ارف‌ون‍د، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌ ت‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارزی‍ن‍ه‌
زه‍ره‌ون‍د
م‍ردوک‌
م‍ه‍رس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از لغزش
گورسکی ، ترنس تی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاکی ماندگار :طرح پیشگیری از بازگشت به اعتیاد( لغزش )
گورسکی ، ترنس تی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۹‌پ۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد،عود و مهارت های زندگی
یزد مردوک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۶۶۵۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از عود
معارف وند، معصومه ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۲۲۸۸،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حمایتهای روانی ، اجتماعی همسران در پیشگیری از عود :آموزش شیوه درمان با رویکرد کاهش آسیب در پیشگیری از عود اعتیاد
کوهستانی ، مینا ؛  بجنورد انتشارات ارزینه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۹‌ح۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک