کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍رازی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍رس‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وروزی‌
س‍خ‍ن‍وران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چکیده نامه اعتیاد( :چکیده پایان نامه های موجود در زمینه اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر)
برازی ، علیرضا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۷۶۳۰۶،آدرس ناشر :تهران ، م . انقلاب ، کارگر شمالی ، بین ادوارد براون و راهنما، شماره ۱۴۰۷ سخنوران   ، ۱۳۹۱-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴،/‌ف‍لا۶،‌ب۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده و پیشنهادات کاربردی پایان نامه های حمایت شده استان آذربایجان شرقی توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با موضوع اعتیاد
مرسلی ، حسین ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا ۶‌م۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک