کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍س‍اب‍ق‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍س‍اب‍ق‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍س‍اب‍ق‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد در رش‍ت‍ه‌ خ‍اطره‌ن‍وی‍س‍ی‌( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۸۱ : ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دار ال‍ع‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روزنه :برگزیده ای از آثار دومین مسابقه فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در رشته خاطره نویسی
مسابقه فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در رشته خاطره نویسی ( دومین :۱۳۸۱ : تهران ) ؛  قم موسسه انتشارات دار العلم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌م۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک