کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍ص‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍ص‍ور
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹-
ش‍ی‍خ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ت‍اح‌پ‍ور، ش‍ه‍ره‌
ف‍روت‍ن‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ح‍س‍ن‌پ‍ور، رم‍ض‍ان‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ب‍اغ‌ رض‍وان‌
ش‍ه‍ره‌ ف‍ت‍اح‌پ‍ور: س‍ع‍ی‍درض‍ا ش‍ی‍خ‍ی‌
م‍ی‍رم‍اه‌
گ‍ل‌ ی‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد
اسماعیلی ، محمد، ۱۳۳۹- ؛  اردبیل باغ رضوان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HU‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فردا بارانی است
فروتن ، مجید ؛  همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ف۴،‌ف۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنتی اعتیاد
فتاح پور، شهره ؛  کرمانشاه شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد
محسن پور، رمضان ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌م۳‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد در آئینه هنر نمونه تولیدات هنری سال ۱۳۸۱
شیخی ، حسین ؛  تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸/۵‬,‭‌ش۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک