کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد --ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍رازی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۲-
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ش‍ی‍خ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍رام‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
آف‍ت‍اب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
دن‍ی‍ای‌ درون‌
ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌
م‍رک‍ز پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد پ‍وی‍ن‍دگ‍ان‌
گ‍ل‌ ی‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هزار عنوان کتاب ، پایان نامه ، پژوهش ، مجله و سایت ویژه اعتیاد
رشت مرکز پیشگیری از اعتیاد پویندگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۶‍ه۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اعتیاد
حقیقی ، محمود ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ح۷‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اعتیاد
هیات مولفین آفتاب اندیشه ؛  تهران آفتاب اندیشه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اعتیاد
برازی ، علیرضا،۱۳۵۲- ؛  تهران علم و دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ب ۴‌ک۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شناسی اعتیاد
شیخی ، حسین ؛  تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴،/‌ف‍لا۶،۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتب منتشر شده مرتبط با اعتیاد، مواد مخدر و روان گردان ها
صرامی ، حمیدرضا ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ص۴۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک